Tag

cha mẹ do thái

10 nguyên tắc cha mẹ Do Thái dạy con

Tin tưởng trẻ, đề cao sự độc lập của trẻ, dạy con phải biết tôn trọng cha mẹ… Đó là những bí quyết các cha mẹ Do Thái dạy con, giúp con họ lớn lên trở thành những người tài giỏi.