Tag

hăm tã

Bảo vệ trẻ khỏi bị hăm tã

Tã bỉm là 1 phát minh tuyệt vời giúp các mẹ sữa đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó lại khiến các thiên thần mong manh của chúng ta dễ bị bệnh lý hăm tã.