Tag

học tập tại nhà

Giúp trẻ học tập tại nhà mùa Covid-19

Khi các trường học đang tạm thời đóng cửa, việc học tập của trẻ trở thành một nhiệm vụ của bố mẹ. Những phương pháp sau đây hy vọng sẽ giúp các bố mẹ có thể tạo ra một thói quen học tập tốt cho các em.