Tag

quy tắc quần lót

Bảo vệ trẻ với quy tắc quần lót (Pants Rules)

An toàn cho trẻ với quy tắc quần lót (“PANTS rules” của tổ chức NSPCC - Một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh). Quy tắc quần lót là một phương pháp trực quan sinh động, chân thực sẽ giúp bé nắm bắt và hiểu vấn đề nhanh hơn.