Category

Mốc Phát Triển

Trẻ 5 tuần tuổi thay đổi như thế nào?

Trong tuần thứ 5, bé sẽ học thêm về những kỹ năng mới, các bố mẹ cũng cần lưu ý đến việc khám lại sau sinh. Khi trẻ trong tuần tuổi thứ 5, không có quá nhiều sự thay đổi trong lịch sinh hoạt của bé.