Tag

giáo dục Phần Lan

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục Phần Lan

Hệ thống giáo dục Phần Lan đứng hàng đầu thế giới, với các cải cách triệt để mà có thể thay đổi cách thế giới nhìn vào giáo dục. Ở Phần Lan, các trẻ không học theo các môn mà học theo các chủ đề