Category

Gia Đình

Bảo vệ mắt trẻ khỏi ánh sáng xanh

Phụ huynh cần bảo vệ trẻ hợp lý, chứ không nên biến các em thành những đứa trẻ lạc hậu bằng cách tách biệt chúng hoàn với ánh sáng xanh trên các thiết bị điện tử.