Home > Em Bé > Chăm Sóc Trẻ > [ẢNH] Chăm sóc con trong mùa dịch COVID-19

[ẢNH] Chăm sóc con trong mùa dịch COVID-19

Sách Unicef

Nuôi dạy con vì Sức khỏe trọn đời được hỗ trợ bởi GCRF của UKRI Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, Hội đồng nghiên cứu châu Âu (ERC) thuộc Chương trình khung thứ bảy của Liên minh châu Âu và Chương trình đổi mới và nghiên cứu đổi mới của Horizon 2020, Quỹ cải tiến bền vững của Đại học Oxford, UNICEF, Leverhulme Trust, Hội đồng nghiên cứu kinh tế và xã hội, WHO, CIDA, Quỹ nghiên cứu quốc gia Nam Phi, IlifaLabantwana, Quỹ ngân hàng Rand Merchant, Quỹ từ thiện ApexHi, Quỹ John Fell, Quỹ đánh giá, Quỹ UBS Optimus, USAID -PEPFAR, Wellcome Trust, Grand Challenges Canada và Wellspring Advisors. Cuốn sách xuất bản tháng 3 năm 2020 trong thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát

Bạn cũng có thể thích
van de tam ly
Trẻ em ngày xưa bị đánh đòn, la mắng vẫn ít gặp vấn đề tâm lý, tại sao?
Phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết ở trẻ
trẻ bị đái dầm
Trẻ bị đái dầm và cách điều trị
4 viec tre can phai hoc
Trẻ em ở độ tuổi 5-15, nhất định phải học được 4 điều này

Bình luận