Tag

mang thai

Chăm sóc thai phụ trong dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Với các bà mẹ đang mang thai, dịch bệnh cũng ảnh hưởng ít nhiều. Sau đây là những lưu ý cho những bà mẹ đang chuẩn bị lâm bồn